แผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 3

30 พ.ค. 2559 0 135

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 เสร็จเป็นที่เรีย

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

24 พ.ค. 2559 0 132

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เสร็จเป็นที่เรีย

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

12 ม.ค. 2559 0 180

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ---------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559

01 ต.ค. 2558 0 163

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 ---------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบ

1
^