สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษ
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษ

04 มิ.ย. 2563 0 109

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563

05 พ.ค. 2563 0 100

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563

07 เม.ย. 2563 0 95

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมกาพันธ์ 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมกาพันธ์ 2563

05 มี.ค. 2563 0 83

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563

04 ก.พ. 2563 0 94

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

03 ม.ค. 2563 0 90

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

04 ธ.ค. 2562 0 99

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

^