สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษ
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษ

04 มิ.ย. 2563 0 50

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563

05 พ.ค. 2563 0 45

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563

07 เม.ย. 2563 0 42

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมกาพันธ์ 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมกาพันธ์ 2563

05 มี.ค. 2563 0 39

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563

04 ก.พ. 2563 0 42

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

03 ม.ค. 2563 0 42

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

04 ธ.ค. 2562 0 45

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 2562

04 พ.ย. 2562 0 43

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 -------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำ

^